EMC

Curs postuniversitar

Mai 07, 2018
Curs postuniversitar organizat in 11-12 mai 2018 la UMF Oradea. Inscrierile si plata se fac la UMF Cluj (actele atasate).

Cursul este creditat cu 30 EMC. Pentru date suplimentare doritorii se pot adresa d-nei Mihaela Rusu, secretara UMF la Prorectoratul stiintific. (Mihaela Rusu, tel.: 0264-406837, 0264-597256, int. 2112, 0374834112). Mihaela Lupse

Titlul cursului : Antibiotice de la A la Z Locul desfășurării: Oradea Perioada: 11.05.2018 – 12.05.2018 Durata (ore) : Nr. ore teoretice:30 Nr. ore evaluare finală: 2 Cadrul didactic de predare : Coordonator: Conf. dr. Mihaela Lupșe Colaboratori: șef l. dr. Monica Muntean, dr. Topan Adriana, dr. Flonta Mirela, dr. Melinda Horvat

Prețul cursului: 150 RON medici specialiști, primari, 100 ron medici rezidenți
Plata se poate face şi prin virament bancar în beneficiul UMF ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, cod fiscal: 4288047, număr de cont cont RO67TREZ21620F331700XXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu specificarea pe ordinul de plată a numelui cursantului, titlului cursului şi a numărului de ordine corespunzător cursului solicitat, conform datelor din oferta de cursuri;(nr 35. Titlul cursului : Antibiotice de la A la Z)

Documente necesare la înscriere: - Cerere şi fişa de înscriere tipizată (se primeşte de la U.M.F. la înscriere sau se poate descărca de pe site-ul universităţi) - chitanţa sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul.

Cursul se va desfasura la Facultatea de Medicina in Aula incepand cu Vineri 11 mai ora 9.

Alte ANUNTURI / INFORMARI