Educatie Medicala Continua (EMC)

"Educaţia medicală continuă reprezintă o parte a conceptului mai larg de dezvoltare profesională continuă în domeniul medical şi constă în totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de medici în vederea dobândirii, menţinerii sau îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini profesionale, în scopul creşterii nivelului de performanţă în fiecare domeniu de specialitate, a unei practici medicale de înaltă calitate şi a garantării siguranţei pacientului.

Managementul activităţilor de EMC este realizat de Colegiul Medicilor din România prin Programul naţional de educaţie medicală continuă

Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC. Creditele obţinute de medici în urma participării la activităţile de EMC contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului. Evaluarea punctajului profesional al medicului se face periodic, la un interval calculat calendaristic de 5 ani. Prin excepţie, pentru medicii care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face şi anual, în baza cererii de prelungire a activităţii.

Numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este de 200, pe parcursul a 5 ani, stabilit la data evaluării, sau de 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii.
Participarea la activităţile de EMC trebuie să fie preponderent în domeniul de specialitate. Se admite ca maximum o treime din punctajul minim să fie reprezentată de activităţi educaţionale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază. În mod obligatoriu, cel puţin o treime din creditele EMC necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri.

Fiecare membru al Colegiului Medicilor din România are obligaţia de a participa la programul de EMC şi de a cumula cel puţin numărul de credite EMC stabilit.
În cazul în care nu realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4), medicul se suspendă din exerciţiul profesiei conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv. Constatarea şi comunicarea intră în atribuţia biroului executiv al colegiului teritorial."

Extras din DECIZIA nr. 1 din 18 ianuarie 2013