Certificat de membru

Profesia de medic se exercită pe teritoriul României pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, în condițiile legii.

Conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, profesia de medic se exercită pe baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, conform metodologiei aprobate de Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România.
Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România vor fi emise și eliberate de colegiul teritorial al Colegiului Medicilor din România în a cărui rază își au, după caz, domiciliul/ reședința sau locul de muncă/ unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea medicii solicitanți.

 

Actele necesare obtinerii certificatului de membru al Colegiului Medicilor sunt stipulate in Decizia nr. 16 din 24.06.2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, Cap. 2
Actele necesare sunt mentionate si in a doua parte a formularului de eliberare a certificatului de membru, disponibil in aceasta pagina.