Politica de Confidențialitate

Colegiul Medicilor Bihor se angajează să vă protejeze și să vă respecte confidențialitatea. Prezenta Politică descrie ce informații cu caracter personal colectăm de la dumneavoastră și modul în care vă procesăm informațiile cu caracter personal.

Informațiile cu caracter personal pe care le putem colecta de la dumneavoastră

Atunci când vizitați website-ul cmbihor.ro vom colecta informații cu caracter personal.
Vom colecta toate informațiile pe care ni le furnizați atunci când folosiți formularul de contact, în special numele, prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon. Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularului de contact nu este o cerință statutară sau contractuală. Totuși, rețineți că rubricile sunt obligatorii, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. Alte informații sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularelor de contact sunt la discreția dumneavoastră. Dacă ne contactați, vom păstra evidența acelei corespondențe.
Vom stoca informatiile pe care ni le furnizati in sectiuni ale website-ului la care aveti acces securizat, atunci când alegeți acest lucru.
De asemenea, putem prelucra informații obținute din interacțiunea dumneavoastră cu website-ul.

Scopul utilizării informațiilor cu caracter personal

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate și gestionate de noi în următoarele scopuri:

Utilizarea informațiilor dumneavoastră în modurile descrise mai sus este permisă de legea aplicabilă din domeniul protecției datelor, deoarece este:
- necesară pentru interesele noastre legitime în urmărirea scopurilor expuse mai sus, iar interesele dumneavoastră de confidențialitate nu prevalează asupra acestora;
- necesară în circumstanțe limitate, procesate cu consimțământul dumneavoastră pe care îl obținem periodic, cum ar fi atunci când optați să primiți comunicări prin e-mail;
- necesară în unele cazuri pentru a ne îndeplini responsabilitățile legale sau de reglementare, cum ar fi prezentarea de informații autorităților, organismelor guvernamentale sau de reglementare;

Perioadele de păstrare a informațiilor cu caracter personal

Perioadele de păstrare a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal depind de scopul în care sunt procesate datele și de instrumentul respectiv în care sunt procesate aceste informații cu caracter personal. Criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare aplicabilă sunt faptul că vom păstra informațiile cu caracter personal stabilite în prezenta politică atâta timp cât:
- este necesar în scopul respectiv;
- este necesar pentru desfășurarea relației cu dumneavoastră;
- ați consimțit;
- este impus de legile aplicabile privind păstrarea informațiilor.

Furnizarea informațiilor către terți

Pentru a vă furniza conținut și/sau resurse, vă divulgăm informațiile către terți si anumite situatii:
- Catre furnizori, contractanti (societăți și persoane fizice autorizate). Exemple includ destinatari implicati in furnizarea site-ului, găzduirea și/sau menținerea conținutului site-ului sau furnizarea anumitor funcții cuprinse în website.
Părțile terțe vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal dacă este necesar pentru a îndeplini unele funcții, dar nu le pot utiliza în alt scop, doar în cazul în care le-ați dat dumneavoastră acordul. Acești destinatari vor respecta obligații contractuale de confidențialitate.
- Către autoritățile guvernamentale sau de aplicare a legii dacă stabilim că este obligația noastră legală să o facem.

Adresele IP și cookie-urile

Colectăm informații despre adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser, în vederea administrării sistemului. Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu vă identifică pe dumneavoastră sau pe nicio altă persoană.

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat serverului respectiv. Site-ul www.cmbihor.ro foloseste cookie de sesiune, generat automat, care este utilizat pentru managementul aplicațiilor web (protocol HTTP, completarea online a notificării, accesarea registrului online al notificărilor). Acest cookie se șterge automat la închiderea browserului.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

În cazul în care computerul dumneavoastră este utilizat în comun cu alte persoane, vă recomandăm să nu selectați opțiunea "reține detaliile mele" atunci când această opțiune este oferită de browser.

Unde sunt stocate și procesate informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

Stocarea datelor se face in baza unui contract de gazduire (hosting) cu un terț. Acesta are obligații contractuale de confidențialitate. De asemenea informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate si de anumiti angajati din cadrul Colegiului Medicilor Bihor și am instituit controale pentru a ne asigura că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător.
Ne străduim să luăm toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a ne asigura că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt tratate în siguranță și în conformitate cu legislația in vigoare.

Securitatea datelor

Facem tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal. Cu toate acestea, transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este complet sigură și că nu putem garanta securitatea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal transmise site-ului web sau oricărui terț; din acest motiv, orice transmitere de informații este pe propriul dumneavoastră risc. Vom folosi proceduri operaționale stricte și măsuri de securitate, tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a preveni orice acces, modificare, ștergere sau transmitere neautorizată a acestor informații cu caracter personal.

Drepturile dumneavoastră. Cum vă puteți accesa, corecta și șterge informațiile cu caracter personal

În temeiul legilor aplicabile din domeniul protecției datelor, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de a accesa și de a obține o copie a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul să solicitați confirmarea dacă procesăm oricare dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Dacă este cazul, puteți avea acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și la anumite informații referitoare la modul în care acestea sunt procesate. În unele cazuri, ne puteți cere să vă furnizăm o copie electronică a informațiilor dumneavoastră.

Dreptul de a vă corecta informațiile cu caracter personal. Dacă puteți demonstra că informațiile cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dumneavoastră nu sunt corecte, puteți solicita actualizarea sau corectarea acestor informații.

Dreptul de a fi uitat/de a vi se șterge datele: În anumite circumstanțe, aveți dreptul să vi se șteargă datele cu caracter personal. Puteți face o astfel de solicitare în orice moment, iar Colegiul Medicilor Bihor va evalua îndeplinirea cererii dumneavoastră, însă acest drept se supune oricăror drepturi sau obligații legale potrivit cărora poate fi necesar să păstrăm datele. Pentru situațiile în care, conform legii, stabilim că solicitarea dumneavoastră de a vi se șterge informațiile cu caracter personal trebuie să fie respectată, vom îndeplini acest lucru fără întârzieri nejustificate.

În măsura în care procesarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți, de asemenea, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei procesări realizate pe baza consimțământului acordat înaintea primirii retragerii respective. De asemenea, puteți formula plângeri referitoare la procesarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Modificările aduse Politicii

Condițiile prezentei Politici se pot modifica periodic. Vom publica orice modificări substanțiale aduse Politicii prin intermediul unor notificări corespunzătoare, fie pe acest website (cmbihor.ro), fie utilizând alte canale de comunicare.

Contact

Întrebările, comentariile și cererile referitoare la prezenta Politică de confidențialitate sunt binevenite și trebuie adresate către Colegiul Medicilor Bihor, Oradea, str. Mărășești, nr.19, email: colmedbh@gmail.com sau compliance@cmbihor.ro.