Avizari / Acreditari

Autorizarea medicilor

Profesia de medic, indiferent de forma de exercitare, salariată şi/sau independentă, se exercită numai de către medicii membri ai Colegiului Medicilor din România.Certificatul de membru

Profesia de medic se exercită pe teritoriul României pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, în condițiile legii.

Conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, profesia de medic se exercită pe baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, conform metodologiei aprobate de Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România.
Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România vor fi emise și eliberate de colegiul teritorial al Colegiului Medicilor din România în a cărui rază își au, după caz, domiciliul/ reședința sau locul de muncă/ unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea medicii solicitanți.Avizarea cabinetelor medicale

Conform OG nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă.Decizia nr. 14/2018 privind întocmirea și emiterea certificatului profesional curent

Certificatul profesional curent este documentul eliberat la cererea medicului ori la cererea autorității competente omoloage dintr-un alt stat și cuprinde datele personale relevante cu privire la onorabilitatea, moralitate și competența cu care își poate exercita profesia medicul care deține sau a deținut în trecut calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România (C.M.R.).