EMC

Comportamentul alimentar - rolul hipotalamusului în reglarea comportamentului alimentar şi relaţia cu sindromul dismetabolic

Octombrie 25, 2018

Curs postuniversitar Comportamentul alimentar - rolul hipotalamusului în reglarea comportamentului alimentar şi relaţia cu sindromul dismetabolic, organizat de Disciplina Fiziologie UMF Cluj-Napoca.


Cursul este creditat cu 20 EMC.


Locul de desfasurare este in Oradea, in sediul FMF str.1 Decembrie nr.10,sala 15 Biochimie ,in perioada 31.10-3.11.2018,ora 14.
Adresabilitate: biologi, chimiști, medici medicină generală, medici rezidenți/specialiști medici de familie, gastroenterologi, endocrinologi. 


Persoana de contact dr.Muresan Mariana, catedra de Biochimie medicala si clinica FMF,telefon 0722/338396.
Cu multumiri,
dr.Mariana MuresanUMF Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
Prorectoratul de studii postuniversitare și rezidențiat

CURSUL DE PERFECȚIONARE POSTUNIVERSITARĂ


Cod curs: 103
Titlul cursului: Comportamentul alimentar - rolul hipotalamusului în reglarea comportamentului alimentar şi relaţia cu sindromul dismetabolic

Disciplina Fiziologie UMF Cluj-Napoca Locul desfășurării: Facultatea de Medicină Oradea
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Clichici Simona
Colaboratori: Prof. dr. Suciu Șoimița, Prof. Dr. Filip Adriana, Șef Lucr. Dr. Irina Chiș Departamentul de stiinte preclinice, Universitatea de Medicina Oradea
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Otilia Micle
Colaborator: Prof. Dr. Mariana Mureșan

Durata: 20 ore teoretice + 3 ore de evaluare finală

Prețul cursului: 100 Ron

Data desfășurării: 31.10.2018- 03.11.2018

Adresabilitate: biologi, chimiști, medici medicină generală, medici rezidenți/specialiști medici de familie, gastroenterologi, endocrinologi Număr minim de cursanți: 10Achitarea integrală, anticipată a contravalorii cursului la Casieria instituţiei, UMF ”Iuliu Haţieganu”, str.Victor Babeş, nr. 8.
Plata se poate face şi prin virament bancar în beneficiul UMF ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, cod fiscal: 4288047, număr de cont RO67TREZ21620F331700XXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu specificarea pe ordinul de plată a numelui cursantului, titlului cursului şi a numărului de ordine corespunzător cursului solicitat, conform datelor din oferta de cursuri;


Înscrierile la cursuri încep cu data de 1 octombrie a anului universitar pentru care este propusă oferta de cursuri.


Cod curs: 103
Titlul cursului: Comportamentul alimentar - rolul hipotalamusului în reglarea comportamentului alimentar şi relaţia cu sindromul dismetabolic
Data desfășurării: 31.10.2018- 03.11.2018


Cererea de inscriere in format pdf

Alte ANUNTURI / INFORMARI