Despre Colegiul Medicilor Bihor

Colegiul Medicilor din România se organizează şi funcţionează ca organizaţie profesională naţională a medicilor, fiind o instituţie de interes public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

Ca organizație profesională, Colegiul Medicilor din România, apără demnitatea și promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea și independența profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligațiilor ce le revin, față de pacient și de sănătatea publică.

Ca autoritate publică şi profesională, Colegiul Medicilor din România realizează atribuţiile prevăzute de lege şi de statutul său în 6 domenii principale de activitate:

 • profesional-ştiinţific şi învăţământ;
 • etic şi deontologic;
 • jurisdicţie profesională şi litigii;
 • avizări-acreditări;
 • economico-social;
 • administrativ şi organizatoric.

 

Colegiul Medicilor din România este organizat la nivel național și județean. Între Colegiul Medicilor din România și Colegiul Medicilor, din fiecare județ, există raporturi de autonomie funcțională, organizatorică și financiară, stabilite conform dispozițiilor legii și Statutului CMR. Colegiile judetene nu pot funcționa în afara Colegiului Medicilor din România.

Colegiul Medicilor are obligația:

 • de a apăra demnitatea, onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei
 • de a promova drepturile şi interesele medicului în toate sferele de activitate
 • de a asigura respectarea de către medic a obligaţiilor ce ii revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.
 • de a ridica gradul de pregatire profesională a corpului medical
 • de a susține principii de ordin moral și organizatoric care să conducă la protejarea omului bolnav, în spiritul eticii și deontologiei medicale moderne.