Noutăți

Adresa Autoritatii Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA)

Aprilie 01, 2021

Bună ziua,

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități,
Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), implementează proiectul
”_Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu
dizabilități”_, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară
3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea
ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii
de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu
dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Pentru informații suplimentare ne puteti contacta la adresa de email:
asistive@anpd.gov.ro, persoana de contact Ana Buttu - asistent proiect.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Postare FACEBOOK TA
Proiectul Facilitarea Insertiei pe piata muncii a persoanelor
Scrisoare TA
Brosura Tehnologie Asistiva
anunt CMR
voucher

Alte ANUNTURI / INFORMARI