A IV-a ediție a Conferinței Internaționale de Urologie, Ginecologie și Uroginecologie – UROGYN 2013

Vă rugăm să distribuiți aceste informații în rândul colegilor dumneavoastră, medici specialiști și rezidenți (urologie, ginecologie, medicină de familie și alte specialități), asistenți medicali, studenți de medicină generală.

UROGYN

14 – 17 Noiembrie 2013

Oradea, Băile Felix

 

 

Dragi colegi,

Avem deosebita plăcere să vă invităm la cea de-a IV-a ediție a Conferinței Internaționale de Urologie, Ginecologie și Uroginecologie – UROGYN 2013, care se va organiza în perioada 14-17 Noiembrie la Oradea – Băile Felix (Hotel Internațional) organizată de către Asociația UROGYN, Asociația Română de Urologie (ARU), Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România (SOGR) și Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico (AIUG) în colaborare cu Spitalul Clinic Municipal Oradea, Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, Universitatea din Oradea – Facultatea de Medicina si Farmacie, Colegiul Medicilor din  România – filiala Bihor și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților medicali din România.

 

Teme Conferință.

Patologia prostatei; Incontinența urinară; Prolapsul urogenital; Urodinamică; Fistulele urogenitale; Tehnici minim invazive în chirurgia urologică și ginecologică; Litiaza urinară; Vezica hiperactivă; Varia.

 

Taxe Conferință.

Categorie participanti

Taxe conferinta

Pana in 31 octombrie

31 octombrie – 13 noiembrie

13 noiembrie – 17 noiembrie (on site)

Medici primari*

380 RON

480 RON

580 RON

Medici specialisti*

280 RON

380 RON

480 RON

Medici primari (alte specialitati) **

300 RON

380 RON

400 RON

Medici specialisti (alte specialitati) **

200 RON

280 RON

300 RON

Medici rezidenti (toate specialitatile)

0 RON

120 RON

180 RON

Asistenti medicali

70 RON

150 RON

200 RON

Studenti

0 RON

0 RON

100 RON

Persoane insotitoare

120 RON

150 RON

180 RON

* medici primari / specialiști urologie, ginecologie
** medici primari / specialiști alte specialitati

 Înscriere.

Pentru înscriere conferință, înscriere cursuri preconferință precum și pentru înregistrare rezumate științifice vă rugam accesați secțiunile respective de pe www.urogyn.ro

Cazare.

Puteți opta pentru cazare în Băile Felix (Hotel Internațional – 4****, Hotel Termal – 3*** și Hotel Poienița – 2**) la prețuri speciale, parcurgând pașii de la secțiunea înregistrare conferință de pe www.urogyn.ro

Important!

-          Deadline inregistrare rezumate științifice: 9 Noiembrie 2013.

Manifestarea este creditată de către Colegiul Medicilor din România și de către Colegiul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Pentru orice alte informații și detalii legate de Conferință, nu ezitați să consultați web site-ul www.urogyn.ro sau să contactați 0753.056.452 (info conferință).

Așteptăm cu interes participarea Dumneavoastră la Congres, având ca scop realizarea unui eveniment de excepție, atât prin conţinutul său ştiinţific, cât și prin organizare.

Președinți Conferință

Prof. Univ. Dr. BUMBU GHEORGHE

Prof. Univ. Dr. Szabo Bela

Vă rugăm să distribuiți aceste informații în rândul colegilor dumneavoastră, medici specialiști și rezidenți (urologie, ginecologie, medicină de familie și alte specialități), asistenți medicali, studenți de medicină generală.

UMF Cluj _ Masterat Farmacovigilenta

Comunicat de presă Discursul ministrului Sanatatii despre proiectele de acte normative privind reforma

Discursul ministrului Sanatatii privind proiectele de reformă

 01.10.2013

 

 • În primul rând, aş dori să fac un apel la dumneavoastră, mass-media, pentru înţelegere, pentru că începând de astăzi, lansăm în dezbatere publică, pe lângă proiectele de lege, sper eu deja binecunoscute, care au fost dezbătute în cadrul întâlnirilor regionale, la care dumneavoastră sau colegii dumneavoastră din presa locala aţi participat, pachetul de servicii medicale de bază, despre care cu toţii am căzut de acord că reprezintă temelia reformei în sistemul de sănătate.
 • Apelul meu la dumneavoastră este pentru înţelegere, pentru a avea răbdare de a primi răspunsuri la toate întrebările pe care le veţi adresa pe marginea acestui proiect. Începând de mâine, domnul secretar de stat Adrian Pană, coordonatorul proiectului, vă stă la dispoziţie pentru observaţii, comentarii şi propuneri.
 • Considerati că toate aceste propuneri sunt realizate exclusiv în folosul pacientului şi a sistemului sanitar. Este o primă formă, perfectibilă, pe care o supunem astăzi dezbaterii publice. Aşa cum am procedat şi cu privire la celelalte proiecte de acte normative, în perioada următoare vom avea discuţii pe tema pachetului de bază cu toţi partenerii din sistem.
 • Vă rog să așteptați să facem dezbaterile într-un mod corect cu toți cei interesaţi, fără a fi influențați.

 

 1. Modificări la Legea 95/ 2006 privind reforma sănătății

Principalele direcții

 • În domeniul medicinei de urgență, se introduce posibilitatea ca CPU (compartimentele de primiri urgențe) să intre în coordonarea UPU-rilor (unităților de primiri urgențe), ceea ce asigură apropierea actului medical de urgență de cetățean, micșorarea transferurilor din zone periferice spre capitala de județ, creșterea capacității de salvare a vieții într-un timp cât mai scurt de la producerea evenimentului. Se prevede obligativitatea existenței defibrilatoarelor, în zone foarte aglomerate, care să asigure intervenții operative pentru cetățeni (așa cum se întâmplă peste tot în Europa).
 • Dezvoltarea centrelor de permanențăși întărirea rolului medicilor de familie în a asigura consultații de urgență.
 • Introducerea rețelei spitalicești și de ambulatoriu pentru universitățilede medicină și farmacie și facultățile de medicină.
 • Gruparea tuturor programelor naționale de sănătate într-o structură de specialitate a Ministerului Sănătății, urmând ca acestea să fie astfel mai bine coordonate și unitar gestionate (pentru a evita repetarea unor crize precum cea a citostaticelor de la începutul anului).
 • Reorganizarea și restructurarea Ministerului Sănătățiiși a structurilor de specialitate, în sensul posibilității creării de structuri organizate pe domenii și conduse managerial; reorganizarea structurilor și la nivel de teritoriu pentru îmbunătățirea calității serviciilor și diminuarea costurilor de funcționare.
 • Continuarea procesului de descentralizareprin trecerea unor activități de la structurile deconcentrate ale Ministerului Sănătății către Consiliile Județene și prin transferarea de unități sanitare publice cu paturi către autoritățile administrației publice locale.
 • ANM va prelua activitatea de autorizare a farmaciilor și inspecția pe tot lanțul, de la import/ fabricație până la vânzarea cu amănuntul în farmacie.
 • Interzicerea reducerilor de preț acordate distribuitorilor și farmaciștilor cu mai mult de 20% din volumul desfacerilor.
 • Obligația de serviciu public pentru deținătorii de autorizaţie de punere pe piaţă, distribuitori și unitățile de desfacere cu amănuntul.
 • Desfacerea medicamentelor prin minimum 3 distribuitori. Se separă activitatea de distribuție de cea de vânzare cu amănuntul.

 

Modificări care privesc organismele profesionale, la solicitarea acestora

 

 • Introducerea cardului profesional pentru medici, ceea ce creează premisele alinierii la normele comunitare.
 • Revizuirea prevederilor legale și actualizarea structurilor organismelor profesionale – medici și medici dentiști, pentru optimizarea activității de organism profesional. Presupune și întărirea rolului de control și supraveghere a profesiei.

 

 1. Proiectul pilot privind statutul spitalelor

 

 • Se aplică pe 12 spitale pilot, timp de un an.
 • Urmărim scoaterea spitalelor publice din categoria instituțiilor publice bugetare, flexibilizarea cadrului lor de funcționare și încurajarea găsirii de soluții manageriale pentru o activitate mai eficientă.
 • Lăsăm posibilitatea de a alege statutul spitalului sub formele prevăzute de lege:
 • regii autonome
 • societăți comerciale cu capital de stat
 • ONG-uri cu proprietari statul sau comunitățile locale;
 • Nu se poate schimba forma de organizare și destinația. Ele rămân spitale de stat (cu proprietar administrațiile locale sau Ministerul Sănătății).
 • Toate spitalele publice vor primi statutul de utilitate publică și vor putea beneficia de fonduri bugetare.
 • Spitalele vor putea opera după un buget global, spre deosebire de situația actuală când trebuie să aștepte rectificarea bugetară.
 • Vor avea posibilitatea înregistrării ca plătitor de TVA și deducerii TVA-ului aferent achizițiilor, având ca efect diminuarea costurilor și majorarea lichidităților.
 • Vor avea posibilitatea de a contracta împrumuturi financiare, de a calcula și introduce în costuri amortizarea bunurilor și de a constitui fond propriu de dezvoltare.

 

 1. Proiectul pilot privind creșterea veniturilor medicilor și echipelor medicale

 

 • Se aplică în aceleași spitale precum proiectul pilot privind statutul spitalelor.
 • Urmărește scoaterea profesiei de medic din categoria personalului bugetar, ceea ce constituie angajament asumat prin Programul de guvernare.
 • Urmărește creșterea veniturilor pentru medici și echipa medicală în două forme:
 • prin salarizarea pe performanță (pe baza unor criterii care vor fi descrise în normele de aplicare)
 • prin posibilitatea de a consulta și trata pacienți proprii, în regim privat, în spitalul public
 • Se oferă pacientului posibilitatea alegerii medicului chiar în spitalul public, dacă dorește acest lucru.
 • Se oferă medicului posibilitatea de a trata pacienți proprii în spitalul unde lucrează.
 • Excepție fac situațiile de urgență. Medicii cu specialitatea medicină de urgență și ATI nu pot avea pacienți privați.
 • Procentul paturilor ocupate de pacienți în regim privat nu poate depăși 20%.
 • Consultarea acestora nu se poate face decât în afara orelor de program.
 • Medicii care optează pentru a avea pacienți privați în spitalul public trebuie să fie angajați ai spitalului și să nu lucreze concomitent și în mediul privat.
 • Sumele obținute în urma plăților făcute de către pacienții privați se vor distribui între medic, echipa medicală și spital (procentele propuse în acest moment sunt 50% pentru medic, 30% echipă, 20% spital).

 

 1. Răspunderea civilă a personalului medical (malpraxis)

 

 • Urmărește îmbunătățirea raporturilor dintre pacient și medic, transparență maximă privind raporturile dintre medic și pacient în cadrul răspunderii civile în exercitarea profesiei medicale.
 • Pacientul va avea acces nemijlocit și gratuit la repararea prejudiciului reclamat în condițiile unei înțelegeri amiabile.
 • Stabilirea unor criterii obiective pentru despăgubirea pacienților de către asigurator.
 • Spitalul va fi cofinanțator minor al poliței de asigurarea a personalului medical.
 • Se va limita cuantumul despăgubirilor pentru daunele morale.
 • Se va stabili o procedură obligatorie de soluționare pe cale amiabilă între pacient, medic și asigurator, înaintea eventualelor demersuri judiciare. Procedura de înțelegere amiabilă nu poate depăși 6 luni de la data începerii.
 • Înregistrarea la MS a unui corp de experți medicali la care se poate apela.
 • Introducerea posibilității de a apela la mediatori care vor fi plătiți majoritar de asiguratori.
 • Legea prevede în polițele de asigurare clauze de anterioritate – medicul va fi asigurat pentru incidente petrecute cu până la 3 ani înaintea încheierii contractului de asigurare.
 • Va exista garanția despăgubirii în cuantumurile prevăzute de lege pentru daune morale sau patrimoniale.

 

Pachetul de bază

 

Precizări

 • Serviciile medicale se vor acorda prin pachetul de servicii medicale de bază, pachetul privind programele naţionale de sănătate si pachetul din asigurări suplimentare private care se va finaliza până la sfârşitul anului.
 • Introducerea pachetului de bază de servicii sanitare este un angajament politic pe care actualul guvern şi l-a asumat prin Programul de guvernare.
 • În recentul acord cu FMI, stabilirea pachetului de bază până la 30 septembrie într-o formă care să fie făcută publică este o condiționalitate structurală.
 • Pachetul de bază a fost conceput pornind de la dovezi științifice, de la date statistice care au fost pentru prima dată prelucrate și utilizate și în urma unui amplu efort de documentare, analiză și consultare cu comisiile de specialitate ale ministerului.
 • Principiile și elementele componente ale pachetului de bază au fost prezentate începând cu 30 iulie 2013.
 • Forma care va fi supusă de astăzi dezbaterii publice este perfectibilă. În perioada următoare vor avea loc discuţii pe tema pachetului de bază cu toţi partenerii din sistem.
 • Având în vedere resursele limitate, sistemul sanitar nu se mai poate susține în maniera în care funcționează la ora actuală, concentrat pe spitale, care fac internări nejustificate sau fictive și sunt cele mai mari consumatoare de resurse.

Principiile pachetului de bază

 • Pachetul de bază este gratuit pentru toți cetățenii, asigurați și neasigurați. Serviciile esențiale sunt asigurate prin pachet.
 • Pachetul are o componentă semnificativă de prevenție. Prin accentul pus pe prevenție, pachetul de bază tratează cauzele și nu doar simptomele.
 • Până acum pacientul avea drepturi doar pe hârtie. În realitate trebuia să scoată bani din buzunar pentru orice. De acum înainte serviciile din pachetul de bază sunt clare și garantate.
 • Dacă cetățeanul știe la ce servicii are dreptul în mod gratuit, este mai puțin probabil să apeleze la plăți informale. Vrem să descurajăm această practică din sistem.
 • Până acum pacientul mergea la spital pentru orice. De acum înainte pachetul de bază oferă pacienților acces mai ușor la tratamentprin medicul de familie și de ambulatoriu.
 • Concomitent, va crește finanțarea pentru medicina primară și pentru ambulatoriul de specialitate, unde se pot furniza aceleași servicii ca în spital cu costuri mai mici.

Ce conține pachetul de bază

 • Urgențele – tot ce înseamnă medicină de urgență intră în pachet
 • Partea de prevenție– numărul și tipul consultanțiilor/ analizelor de evaluare a riscului, urmărirea periodică a persoanelor cu risc de îmbolnăvire
 • Medicina de familie– număr de consultații, creșterea numărului de servicii care pot fi acordate de medicii de familie
 • Medicina comunitară
 • Servicii în ambulatoriul de specialitate– consultații (numărul și frecvența pe specialități), servicii paraclinice (laborator – tipuri de analize), imagistică (numărul și frecvența
 • Servicii de spitalizare– translatare din internarea continuă spre ambulatoriul de specialitate și internarea de zi.

document-2013-10-2-ambulator

organizare-si-finantare-rezidentiat_839_1671_02227100

Managementul complet al simptomatologiei tulburărilor funcţionale intestinale

Colegiul Medicilor Bihor,

 Vă invită în 26 septembrie,

ora 13:30 să participaţi la Simpozionul cu tema:
“Managementul complet al simptomatologiei tulburărilor funcţionale intestinale”
Lector: Conf. Dr. Ciprian BRISC
 
Evenimentul va avea loc la 

Oradea, Hotel DoubleTree by Hilton, Str. Aleea Ştrandului 
9, Sala VARADINUM
 
Vă aşteptăm cu drag!
 
Vă rugăm confirmaţi participarea până joi 19 septembrie la telefon: 0727 333 117 (Lucia Luca).
Manifestare ştiinţifică creditată cu puncte EMC

Ofertă de muncă pentru MEDICI în FRANȚA

Obiect: Difuziune ofertă de muncă pentru MEDICI în FRANȚA.  Anglet, 12 septembrie 2013

Stimați colaboratori:

Suntem cabinetul Laborare Conseil, specializat în procesele de recrutare pentru personal sanitar european, în spitale sau clinici, în funcţie de oferta difuzată şi originea ei (uneori privata şi, uneori, în conformitate cu contractul de licitaţii publice câştigate de compania noastră de a recruta personal pentru spitale). În prezent, derulam un proces de selecţie pentru MEDICI de diferite specialităţi, ale cărui detalii le veţi găsi în continuare.

În plus faţă de această ofertă deschisă în prezent, vă informăm că angajăm în mod regulat MEDICI DE ORICE SPECIALITATE pentru a lucra în Franţa şi Olanda, astfel încât le-am fi recunoscători dacă aţi întreprinde difuzarea generală a ofertelor noastre, pentru ca persoanele interesate să câștige timp prin depune candidaturii lor.

 V-am fi recunoscători dacă aţi valida aceste informaţii şi a începe a le difuza prin intermediul avizierului dumneavoastră, sau prin orice mijloace pe care le considerați adecvate. Dacă aveţi nevoie de aceste documente sub forma informatică, sau orice informaţii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactați la adresa de e-mail recrutement@laborare-conseil.com

Am aprecia de asemenea, dacă aţi indica candidaților interesați faptul că depunerea candidaturilor se face la adresa de e-mail recrutement@laborare-conseil.com, lucru ce va facilita procesul de selecție.

Cu stimă

Alex ANDRONIE

recrutement@laborare-conseil.com / www.laborare-conseil.com

LABORARE CONSEIL este un cabinet certificat OPQCM în domeniile de recrutare, resurse umane şi generalist. ISQ-OPQCM este singurul organism profesional francez de certificare de companii şi de servicii intelectuale recunoscute de Ministerul Economiei, Industriei şi ocuparea forţei de muncă. LABORARE CONSEIL este un membru al Camerei de inginerie si consultanţă din Franța.

 

Rezumat Oferta Medici Franta 03092013

 

ORDONANŢĂ privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

ORDONANŢĂ
privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
în temeiul art.115, alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

-ORDONANŢĂ-privind-organizarea-și-finanțarea-rezidențiatului-06-09-2013