Category Archives: acreditari

Certificatul de Membru CMR

Potrivit prevederilor Titlului XII al Legii nr. 95/ 2006, profesia de medic se exercita pe baza certificatului de membru CMR, vizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea medicala, valabila pentru anul in curs. Odata cu intrarea in vigoare a reglementarii mentionate – 2 mai 2006 – autorizatiile de libera practica nu vor mai fi eliberate. Autorizatiile de libera practica eliberate anterior acestei date, trebuiesc schimbate pana la data de 16 AUGUST 2008.